Nieuws van The Oar

Nieuws van The Oar

Nieuws van The Oar

Blijf op de hoogte van onze plannen of lees de verslagen van al onze activiteiten.

Zondag 18 maart: Algemene Vergadering

terugblikPosted by Sita 2018-05-03 14:23:42
  • De vergadering keurde de werkingen van 2017 en het budget voor 2018 goed.
  • De budgettering voor de bouwwerken werd bijgestuurd op het vlak van afbetalingen naar de inkorting van de lening van Fintro van 15 naar 10 jaar afbetaling. En er werd een reservebudget voor noodgevallen goedgekeurd.
  • De statutair ontslag nemende bestuurders werden bedankt voor hun inzet voor de voorbije drie jaar. Het nieuwe bestuur werd verkozen waarbij Marie De Winter definitief ontslag nam en zij vervangen werd door Sharan Corten. Op de eerste bestuursvergadering op 28 maart werden de bestuursfunctie verdeeld als volgt: Yves Royakers blijft voorzitter, Filip Joossens en Sharan Corten worden beide ondervoorzitter en verdelen de functie onder hen gezien de hoge nood aan delegatie aan gemachtigde aanwezigheid, Paul Joossens als penningmeester, Sita Vreeling zorgt voor de IT en communicatie, Fred Van der Weehe blijft secretaris/materiaalbestuurder en Sander Swaan bestuurder.
  • Het huishoudelijk reglement met de organisatiestructuren werd aangepast aan de evolutie van de club.